S.S.S

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkacak olan her araç sahibinin yaptırmasının zorunlu olduğu bir sigorta türüdür. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde düzenlenen bu sigorta çeşidi, herhangi bir hasar oluştuğu zaman karşı tarafta oluşabilecek olan maddi ve bedensel zararları üstlenir. Trafik sigortalarının her yıl belirli limitler kapsamında, kaza esnasında araç sahibinde ve araçta oluşabilecek hasarları karşılayabilmesi için yapılır.

Trafik sigortasına ait olan poliçe süresi 1 yıl ile sınırlıdır. Sigorta poliçesinin her yıl yenilenmesi kanunlar tarafından zorunludur. 1 yıl geçerli olan poliçenin, poliçe bitim süresine kadar tekrar yenilenmesi gerekir. Trafik sigorta poliçesi için ortaya çıkan yeni uygulamalardan sonra sigorta şirketleri için prim ve teminatlar konusunda serbestlik söz konusu oldu. Sigorta şirketleri, trafik sigortasının prim ücretlerini belirlerken aracın türü, ticari olup olmadığı, yer aldığı il gibi şartlara bakarak değiştirebilir. Ayrıca sigorta şirketleri primler için taksit de uygulayabilir.

Zorunlu trafik sigortasının teminatları ve limitleri Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir. Bütün sigorta şirketlerinde bu teminatlar aynıdır. Fakat fiyat ve ödeme seçenekleri şirketlere göre değişkenlik gösterebilmektedir. Kişi başı ölüm ve tedavi giderleri: Hasarın meydana geldiği durumlarda her bir kişi için sunulacak olan vefa ve tedavi giderleri, Kaza başı ölüm ve tedavi giderleri: Hasar durumunda kazadaki her kişinin vefat ve tedavi masrafları, Kaza başı maddi giderler ve tutarları: Hasar durumunda karşı tarafa ödenecek olan maddi zararların karşılığı, Sigorta şirketleri ile anlaşma yaparak zorunlu trafik sigortanıza sahip olduktan sonra sigorta şirketinize karşı bilmeniz gereken bazı sorumluluklarınız da bulunur. Ne gibi güvencelerin

Zorunlu trafik sigortasını yaptırmamış ya da sigortasının süresi dolmuş olan kişilerin araçlarının trafiğe çıkması yasaktır. Araç sahiplerinin trafik sigortasını yaptırması ve düzenli olarak takip ederek sigorta süresi sona ermeden yenilemesi zorunludur. Zorunlu trafik sigortasını yaptırmayan kişilerin araçları trafik şubelerinin otoparklarına götürülür. Cezayı ödeyerek trafikte devam edebilmeniz söz konusu değildir. Sigortasız araçlar trafikten anında men edilirler. Zorunlu trafik sigortası sebebiyle trafikten men edilen araçların geriye alınması ise zor bir süreçtir. Aracı geri alabilmek için trafik sigortasını yaptırmanız gerekecektir. Aracın götürüldüğü otoparka giderek ilk önce görevli memurlara durumu haber vermeniz gerekir. Belgelerin t

Bazı durumlar ortaya çıktığı zaman trafik sigortası aracınızın hasarını karşılamaz. Sadece karşı tarafta ortaya çıkan zararı karşılar. Fakat bazı özel durumlar yaşandığı zaman trafik sigortası karşı tarafta oluşan zararı da karşılamayabilir. Trafik sigortasının ödeme yapmayacağı durumlar aşağıdaki gibidir; Trafik sigortası, aracınız taşınırken ya da servisteyken meydana gelebilecek herhangi bir zararı karşılamaz. Aracınız çalınmış ise, aracınızın diğer araçlara vereceği hasar trafik sigortası tarafından karşılanmaz. Trafik sigortası, kaza meydana geldikten sonra size açılan “Manevi Tazminat” davası için güvence sunmaz. Gösteriler ve yarışlar gibi etkinliklere girdiğiniz zaman ortaya çıkabilecek hasarlar karşılanmaz. Terör eylemleri için araçlar

1 yıllık zorunlu trafik sigortası poliçesi içerisinde herhangi bir hasar olmadığı durumlarda trafik sigortanız üzerinde %10 ile başlayan hasarsızlık indirimleri uygulanmaya başlar. Poliçe dönemi sonunda hasarınız olmamaya devam eder ise, indirimler %5 artarak devam eder. Hasarsızlık indirimindeki en yüksek oran ise %20’dir.

Trafik sigortası fiyatları aracın türü ve yaşı gibi detaylar göz önünde bulundurularak belirlenir. Sigorta şirketleri, farklı marka ve model araçlara daha uygun trafik sigortası fiyatı sunabilir. Ayrıca sigorta şirketleri arasında da fiyat farklılıkları mevcuttur. Ödeme planları da sigorta şirketlerine göre değişkenlik gösterebilir. Bu sebeple, sigorta şirketi seçimine dikkat etmeniz gerekir.

“Kara Taşıtları Sigortası” veya kısa ismiyle Kasko Sigortası; bir aracın kaza yapması, yanması, çalınması ya da çalınma girişimi gibi durumlar sonucunda alacağı zararların poliçe sınırları dâhilinde giderilmesini kapsayan sigorta çeşididir. Ek teminatlar sayesinde güvenceler genişletilebilir. Bu nedenle Kasko Sigortası teminatlarını sigortayı yaptırırken incelemeniz oldukça faydalıdır. Herhangi bir zorunluluğu bulunmayan ve kaza durumlarında karşı tarafın değil; ait olduğu aracın zararlarını karşılayan Kasko Sigortası, yapılan poliçenin kurallarına göre hasarın bir kısmını ya da tamamını karşılar. Burada belirleyici olan ise kasko poliçesinde belirtilmiş teminatlardır.

Trafik sigortası ile kasko arasında yer alan en önemli fark birinin zorunlu diğerinin ise tamamen isteğe bağlı olmasıdır. Bu sebeple, kasko yaptırmadan aracı kullanamamanız gibi bir durum söz konusu değildir. Zorunlu trafik sigortası, kaza sırasında karşı tarafta oluşabilecek olan zararları karşılar. Kasko ise, sizin kendi aracınız ile ilgili olan hasarları güvence altına alır. Trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödeyebilmeniz için size avantaj sağlar. Kasko ise poliçe sahibi kişinin mağduriyetini ve hasarını karşılar. Trafik sigortasının sınırları devlet ve kanunlar tarafından belirlenir. Bu sebeple, kazada ortaya gelebilecek maddi ve bedensel zararlar belirli sınırlar çerçevesinde karşılanır. Trafik sigortasının teminatları limitler tarafı

whatsapp